Main Store
4228 Philadelphia Ave,
Chambersburg PA 17202

717-263-4960
View Google Map

TV

20LS7DC 20
LG Electronics

LG 20LS7DC 20" 480i LCD TV - 16:9 - 160° / 140° - 1366 x 768 - Dolby - 6 W RMS - 1 x HDMI - USB..


LG Electronics

LG 20LS7DC 20" 480i LCD TV - 16:9 - 160° / 140° - 1366 x 768 - Dolby - 6 W RMS - 1 x HDMI - USB..


22LB4510 LED-LCD TV
LG Electronics

LG LB4510 22LB4510 22" 1080p LED-LCD TV - 16:9 - 120 Hz - 1920 x 1080 - 10 W RMS - LED Backlight - 1..


LG Electronics

LG LB4510 22LB4510 22" 1080p LED-LCD TV - 16:9 - 120 Hz - 1920 x 1080 - 10 W RMS - LED Backlight - 1..


22LD350 22
LG Electronics

LG LD350 22LD350 22" 720p LCD TV - 16:9 - HDTV - ATSC - 178° / 178° - 1366 x 768 - Surround Sound, D..


LG Electronics

LG LD350 22LD350 22" 720p LCD TV - 16:9 - HDTV - ATSC - 178° / 178° - 1366 x 768 - Surround Sound, D..


22LD350C 22
LG Electronics

LG 22LD350C 22" 720p LCD TV - 16:9 - HDTV - ATSC - 170° / 178° - 1366 x 768 - Surround Sound - 10 W ..


LG Electronics

LG 22LD350C 22" 720p LCD TV - 16:9 - HDTV - ATSC - 170° / 178° - 1366 x 768 - Surround Sound - 10 W ..


22LE5300 22
LG Electronics

LG LE5300 22LE5300 22" 720p LED-LCD TV - 16:9 - HDTV - ATSC - 178° / 178° - 1366 x 768 - Dolby Digit..


LG Electronics

LG LE5300 22LE5300 22" 720p LED-LCD TV - 16:9 - HDTV - ATSC - 178° / 178° - 1366 x 768 - Dolby Digit..


22LF10 LCD TV
LG Electronics

LG LF10 22LF10 22" 720p LCD TV - 16:9 - HDTV - ATSC - 160° / 160° - 1680 x 1050 - Dolby Digital, Sur..


LG Electronics

LG LF10 22LF10 22" 720p LCD TV - 16:9 - HDTV - ATSC - 160° / 160° - 1680 x 1050 - Dolby Digital, Sur..


22
LG Electronics

LG LF4520 22LF4520 22" 1080p LED-LCD TV - 16:9 - Black - 1920 x 1080 - Dolby Digital - 20 W RMS - Di..


LG Electronics

LG LF4520 22LF4520 22" 1080p LED-LCD TV - 16:9 - Black - 1920 x 1080 - Dolby Digital - 20 W RMS - Di..


22LG30 22
LG Electronics

LG LG30 22LG30 22" 720p LCD TV - 16:9 - HDTV - 160° / 160° - 1680 x 1050 - Dolby - 6 W RMS - 1 x HDM..


LG Electronics

LG LG30 22LG30 22" 720p LCD TV - 16:9 - HDTV - 160° / 160° - 1680 x 1050 - Dolby - 6 W RMS - 1 x HDM..


22LG30DC 22
LG Electronics

LG LG30DC 22LG30DC 22" 720p LCD TV - 16:9 - HDTV - 160° / 160° - 1680 x 1050 - 6 W RMS - 1 x HDMI - ..


LG Electronics

LG LG30DC 22LG30DC 22" 720p LCD TV - 16:9 - HDTV - 160° / 160° - 1680 x 1050 - 6 W RMS - 1 x HDMI - ..


22LG30DC 22
LG Electronics

LG LG30DC 22LG30DC 22" 720p LCD TV - 16:9 - HDTV - 160° / 160° - 1680 x 1050 - 6 W RMS - 1 x HDMI - ..


LG Electronics

LG LG30DC 22LG30DC 22" 720p LCD TV - 16:9 - HDTV - 160° / 160° - 1680 x 1050 - 6 W RMS - 1 x HDMI - ..


22LG31 22
LG Electronics

LG LG31 22LG31 22" 720p LCD TV - 16:9 - HDTV - 160° / 160° - 1680 x 1050 - Dolby - 6 W RMS - 1 x HDM..


LG Electronics

LG LG31 22LG31 22" 720p LCD TV - 16:9 - HDTV - 160° / 160° - 1680 x 1050 - Dolby - 6 W RMS - 1 x HDM..


22LG3DCH 22
LG Electronics

LG 22LG3DCH 22" 720p LCD TV - 16:9 - HDTV - 160° / 160° - 1680 x 1050 - Dolby, Surround Sound - 6 W ..


LG Electronics

LG 22LG3DCH 22" 720p LCD TV - 16:9 - HDTV - 160° / 160° - 1680 x 1050 - Dolby, Surround Sound - 6 W ..


22LG3DDH 22
LG Electronics

LG LG3DDH 22LG3DDH 22" LCD TV - 16:9 - HDTV - ATSC - 160° / 160° - 1680 x 1050 - Dolby Digital, Surr..


LG Electronics

LG LG3DDH 22LG3DDH 22" LCD TV - 16:9 - HDTV - ATSC - 160° / 160° - 1680 x 1050 - Dolby Digital, Surr..


22LH20 22
LG Electronics

LG LH20 22LH20 22" 720p LCD TV - 16:9 - HDTV - 178° / 178° - 1366 x 768 - 6 W RMS - 1 x HDMI..


LG Electronics

LG LH20 22LH20 22" 720p LCD TV - 16:9 - HDTV - 178° / 178° - 1366 x 768 - 6 W RMS - 1 x HDMI..


22LH200C 22
LG Electronics

LG 22LH200C 22" 720p LCD TV - 16:9 - HDTV - ATSC - 178° / 178° - 1366 x 768 - Dolby, Surround Sound ..


LG Electronics

LG 22LH200C 22" 720p LCD TV - 16:9 - HDTV - ATSC - 178° / 178° - 1366 x 768 - Dolby, Surround Sound ..


Showing 16 to 30 of 3026 (202 Pages)